รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

สิ่งที่ต้องรู้ ระเบียบการรับสมัครนักเรียน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4  <--- ( ตรวจสอบรายชื่อกันได้เลยครับ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1  <--- ( ตรวจสอบรายชื่อกันได้เลยครับ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.4  <--- ( ตรวจสอบรายชื่อกันได้เลยครับ)
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนต่อ ม.4 (โควตา)  <--- ( ตรวจสอบรายชื่อกันได้เลยครับ)