ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัว ณ โรงเรียนถาวรานุกูล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์