การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23

21032839_1666621240075185_3494203498384089776_n 21150145_1351655158280641_166233880018697715_n

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยคะแนน 107 คะแนน
1. เด็กหญิงภัทรลภา คงนำเลิศ ม.2/1
2. เด็กชายเขมชาติ ขจรผล ม.2/1
3. เด็กชายพัทธนันท์ ขันทอง ม.2/1
Cr. อ.พยอม ยุวะสุต
ทีมควบคุมฝึกซ้อม
ครูพยอม ครูศรินยา ครูปนัดดา และครูปิยวรรณ