แข่งขัน ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

21078599_1670225376381438_9164174851999573352_n

โรงเรียนถาวรานุกูลได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันสร้างแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ
Relief Map

– นายวรวิทย์ ทรัพย์บริบูรณ์ ม.6/1
– นายวิรุฬห์ พรหมมานิตย์ ม.6/1

อาจาย์วีรวุฒิ ชิมโพคลัง

21078676_1668929369844372_5319191413553753735_n

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1
การแข่งขันภาคเช้า ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1 “ทรรปณะประวัติศาสตร์”
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
– ด.ญ.รสา เตชะวัฒนารุ่งเรือง ม.3/1
– ด.ญ.สุพิชญา ปรีชาศิลป์ ม.3/1

อาจาย์วีรวุฒิ ชิมโพคลัง

21078845_1670227643047878_8651758781438808087_n21150117_1670227646381211_2481870321225415888_n

การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนถาวรานุกูล
ได้รับรางวัลชมเชย จากทั้งหมด 18 โรงเรียน ค่ะ <3

  1. นายชิชณุพงศ์ ส่องพราย ม.6/6
  2. 2. นางสาวยุวดี นาคสวาสดิ์ ม.6/6

ครูเฟิร์น ศิรินทิพย์ กันแก้ว

21191943_1496993300347603_8609608128893895546_n21106551_1668944693176173_7206477818583369632_n

การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2560
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ 28/08/60
ที่ 1 รร.ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
(นางสาวธันยา สุนทรเสวี ม.6/6)