พิธีงานแห่เทียนพรรษาไปวัดธรรมนิมิต 15 ก.ค. 59

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนถาวรานุกูลได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปวัดธรรมนิมิต และกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ “7สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” พร้อมกันในขบวนแห่
14 12191517

ชมภาพ งานแห่เทียนพรรษา ได้ที่นี่ดูภาพกิจกรรม