ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ