อบรมขยายผล Stem ศึกษา

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 โรงเรียนถาวรานุกูลได้ จัดอบรมขยายผล Stem Education ให้แก่ นักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.3/1 และ ชั้น ม.4/1

13495529_949992948446866_4451070641272374092_o 13495584_949989681780526_735188534136153840_o 13497559_950000395112788_8067703022089178636_o 13502768_949991761780318_8010295046938284483_o 13502966_949992075113620_6778608488702805807_o 13559082_949994155113412_4572560571566011695_o 13568767_949997445113083_7282832626727501313_o 13568944_949992215113606_2793774064631701005_o

ติดตามรูปภาพกิจกรรมต่อได้ ที่นี