ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนถาวรานุกูล ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูลได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2559

  1. นายกฤติพงศ์ ฐิติธนากุล                          ชั้น ม.4/2                 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  2. นายปกครอง พิทักษ์ชลทรัพย์                 ชั้น ม.4/1                  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  3. เด็กหญิงนลินสิริ ตุ้มฉาย                          ชั้น ม.2/1                  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  4. นายพงศธร สีเมฆ                                     ชั้น ม.4/2                  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  5. นางสาวสมฤทัย ประยงค์พันธ์                  (ไปศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)     ได้รับรางวัลเหรียญทอง