ประกาศค่าบำรุงการศึกษา 2562

ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองเตรียมเงินมาให้พอดีจำนวนนะครับ