ผอ ธัตถพล คชสาร รับเข็มเชิดชูเกียรติ

ผอ ธัตพล คชสารรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเเด่น ประจำปี พ . ศ 2558

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล