โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ อันดับ 1 ระดับประเทศ

นางสาวพิมพ์วิภา ขุมทรัพย์ นักเรียนชั้น ม.4/2
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
อันดับ 1 ระดับประเทศ