รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ ม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
แข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ ม.ปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้แก่
1. นางสาวนพนันท์ น้อยสุวรรณ
2. นายปกครอง พิทักษ์ชลทรัพย์
จาก โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
ฝึกซ้อมโดย ครูวีรวุฒิ ชิมโพคลัง และครูวีรยุทธ กองหล้า