รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
– เด็กชายเขมชาติ ขจรผล
– เด็กชายพัทธนันท์ ขันทอง
จาก โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
– เด็กชายณัฐกฤต เกิดทรัพย์
– เด็กหญิงณิชกุล ปุณณะหิตานนท์
จาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
– เด็กหญิงนภาพรรณ ทองสวัสดิ์
– เด็กหญิงพรนัชชา สุดใจ
จาก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม