รองผู้อำนวยการดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานมอบโล่ดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดี

กับท่านรองฯ นภาพร ทองเก่งกล้า
ที่ได้รับรางวัล รองผู้อำนวยการดีเด่น
จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ