ชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการ ม.ปลาย
จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าแข่งขัน
– นส.นพนันท์ น้อยสุวรรณ ม.4/6
– นายปกครอง พิทักษ์ชลทรัพย์ ม.5/1
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูวีรวุฒิ ชิมโพคลัง,ครูวีรยุทธ กองหล้า