ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มามอบหนังสือและเสื้อถาวรา 92 ปี