หน้าแรก

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

เรื่องราวชาวถาวรานุูล

3 days ago
Nivato

คณิตศาสตร์​เพชรยอด​มงกุฎ​ ครั้งที่21ผ่านเกณฑ์​18คะแนน​ ... See more

5 days ago
Google Drive: Free Cloud Storage for Personal Use

โครงการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ... See more

Safely store and share your photos, videos, files and more in the cloud. Your first 15 GB of storage are free with a Google account.

5 days ago
Google Drive: Free Cloud Storage for Personal Use

โครงการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ... See more

Safely store and share your photos, videos, files and more in the cloud. Your first 15 GB of storage are free with a Google account.

5 days ago
KU Band

ศิษย์เก่าถาวราฯ น่ารัก

นางสาว ศุภานัน ตาแสง (มิวสิค)

1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล

มนัญชัย แสงสาคร ลูกถาวราฯ นร.ทุน ม.ท.ศ.รุ่น 4

« 2 of 62 »
1 day ago
ร่วมเรียนรู้การทำขนมกล้วย

นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล...ทีม Banana ด่งด๊ง ประกอบด้วย
1. ... See more

นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล...ทีม Banana ด่งด๊ง ประกอบด้วย
1. ... See more

1 week ago
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.. ... See more

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.. ... See more

1 week ago
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.2

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2652
... See more

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2652
... See more

2 weeks ago
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.2

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2652
... See more

2 weeks ago
มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ

เป็นกำลังใจและติดตามงานของพลังเด็กสร้างดี..คนของ​ ถน.​ ด้วยนะคะ..

วิลาสินี เกียรติศักดิ์เจริญ ... See more

2 weeks ago
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.2

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2652
... See more

2 weeks ago
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.2

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2652
... See more

2 weeks ago
พิธีมอบทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562
6 กันยายน 2562

By...ponpin

2 weeks ago
พิธีมอบทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562
6 กันยายน 2562

By...ponpin

2 weeks ago
พิธีมอบทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562
6 กันยายน 2562

By...ponpin

« 1 of 10 »

หน่วยงานภายใน

DLIT ถาวรานุกูล

สภานักเรียน

STEM ถาวรานุกูล

ผลการเรียนออนไลน์

PR ถาวรานุกูล

สมาคมศิษย์เก่าถาวรานุกูล

หน่วยงานภายนอก

ต่อใบประกอบวิชาชีพ

LOGBOOK-PLC